Spisak referenci

 

 

REFERENCE (PROJEKTI, STRUČNI RADOVI, KNJIGE)

 

 

1. PROJEKTI AKUSTIČKE OBRADE I ZVUČNE ZAŠTITE

 

1. Tehnička režija dramskog studija 10, Radio Beograd,

2. Studio i tehnička režija, Radio Požarevac,

3. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio Majdanpek,

4. Tehnička režija 19, Radio Beograd,

5. Studio i tehnička režija, Radio Kula,

6. Studio 1a, Radio Beograd,

7. Studio i tehnička režija, Radio Apatin,

8. Tehnička režija 5, Radio Beograd 202, Beograd

9. Studio i tehnička režija, Radio Užice,

10. Tehnička režija u Domu omladine, Beograd,

11. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio Priboj,

12. Tehnička režija 20, Radio Beograd,

13. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio Smederevo,

14. Studio i tehnička režija, Radio Vranje,

15. Studio 9, Radio Beograd,

16. Studio i tehnička režija, Radio Kotor, Crna Gora,

17. Studio i tehnička režija 4, Radio Beograd,

18. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio Prijepolje,

19. Studio i tehnička režija 17, Radio Beograd,

20. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio Bar, Crna Gora,

21. Studio i tehnička režija 22, Radio Beograd,

22. Dva studija i tri tehničke režije, Radio Televizija Budva, Crna Gora,

23. Tehnička režija 7, Radio Beograd,

24. Studio i tehnička režija 12, Radio Beograd,

25. Dva studija sa tehničkim režijama (idejni projekat), Radio Ruma,

26. Tehnička režija 10 M, Radio Beograd,

27. Studio i dve tehničke režije, Televizija Smederevo,

28. Studio i tehnička režija (idejni projekat), Radio Cetinje, Crna Gora,

29. Studio i tehnička režija za snimanje muzike i dve sale za probe orkestra, VP Zemun,

30. Studio i tehnička režija 23, Radio Beograd,

31. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio Jugoslavija, Beograd

32. Studio i tehnička režija 1, Radio Beograd,

33. Dva strelišta GSUP, Beograd,

34. Teatar Bojan Stupica (rekonstrukcija), Beograd,

35. Amfiteatar vojnog školskog centra, Žarkovo, Beograd,

36. Studio, tehn. režija, koncertna sala i 4 sale za probe, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd,

37. Sala za konferencije Veća SSJ, Beograd,

38. Tehnička režija 9, Radio Beograd,

39. Studio i tehnička režija Branka Milićevića "Kockice", Beograd,

40. Studio i tehnička režija za snimanje muzike Zorana Tirnanića, Krnjevo,

41. Studio i tehnička režija za snimanje muzike Miroljuba Aranđelovića Kemiša, Beograd,

42. Niža i srednja muzička i baletska škola, Podgorica, Crna Gora

43. Studio i demo-soba preduzeća JEL, Beograd,

44. Studio i tehnička režija za snimanje muzike "London", Danila Pavićevića, Beograd,

45. Studio i tehnička režija za snimanje muzike "Barba", Vlada Georgieva, Beograd,

46. Muzički studio i tehn. režija, "Le Durango", Gorana Stojadinovića Ranga, Beograd,

47. Studio i tehnička režija, Radio Slobodna Evropa, Beograd,

48. Govorni studio, video i audio tehnička režija, Televizija Kanal D, Beograd,

49. Studio za sinhronizaciju "Loudworks" i režija za okružujuću reprodukciju (5.1), "Luxor", Beograd,

50. Studio za snimanje muzike, "MT", Miki Todorović, Beograd,

51. Muzički studio "RAMA-LAMA", i tehnička režija LEDE, Aleksandar Eraković, Beograd,  

52. Dva studija za snimanje muzike "Alpha", sa tehničkom režijom, Vladimir Guzina, Novi Sad,

53. Dva studija za snimanje muzike "Hill River Studios", i tehn. režija LEDE, Feđa Franklin, Beograd,  

54. Studio i tehnička režija, Akademski radio Licej, Beograd,

55. Studio 2, "Black Spider", Vlada Nikolić, Beograd,

56. Muzički studio i tehn. režija "Mansarda", Dom kulture N. Beograd i Antonije Pušić "Rambo Amadeus",

57. Muzički studio Željka Joksimovića, sa tehn. režijom za okružujuću reprodukciju zvuka (5.1), Beograd,

58. Dva studija za snimanje muzike i tehnička režija LEDE, J. M. Ralo, Despotovac,

59. Studio i tehnička režija, Radio Dedal, Leštane, Grocka,

60. Studio za snimanje muzike i tehnička režija LEDE, Slobodan Pecić, Negotin,

61. Studio 2 i tehnička režija tipa LEDE, u okviru studija "MT", Miki Todorović, Beograd,

62. Tehnička režija LEDE, u okviru studija za snimanje muzike "Patalo", Požarevac,

63. Studio i tehnička režija za snimanje muzike, "Mint Green", Beograd,

64. Govorni i muzički studio, sa tehničkom režijom, TV Čačak, Čačak,

65. Studio 2 u okviru studijske celine za snimanje muzike, "Mint Green", Beograd,

66. Studio "DN", za vežbanje i demo-snimanje muzike, Dejan Milutinović, Beograd,

67. Studio sa promenljivom akustikom i tehnička režija za snimanje muzike, "Minstrel", Marko Trbović, Novi Sad,

68. Studio sa promenljivom akustikom i tehnička režija za snimanje muzike, Ognjen Pejović, Beograd,

69. Dva studija i tri tehničke režije za snimanje reklama i sinhronizaciju filmova, M&D Audio Wizard, Beograd,

70. Akustičko preuređenje Nemačke škole Beograd, Senjak

 

 

2. IDEJNA REŠENJA I KONSALTING

Akustička obrada i zvučna zaštita

 

1. Studio 5, Radio Beograd,

2. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio televizija Bor,

3. "Polugluva" soba dramskog studija 10, Radio Beograd,

4. Tehnička režija 3, Radio Beograd,

5. Studio i tehnička režija, Radio Ulcinj, Crna Gora

6. Sala za probe hora RTS, "Kula", Radio Beograd,

7. Studio i tehnička režija u Savezu slepih i slabovidih, Beograd,

8. Tri studija sa tehničkim režijama, Radio Kragujevac,

9. Spikerska kabina, Stadion Partizan, Beograd,

10. Tehnička režija novog razdelnika, Radio Beograd,

11. Idejno rešenje prilagođenja akustike Crkve na Oplencu za snimanje horske muzike, Oplenac,

12. Studio i tehnička režija "Akademija", Beograd,

13. Studio i tehnička režija, Radio Okučani, Hrvatska,

14. Studio i tehnička režija, Radio Dvor na Uni, Hrvatska,

15. Idejno rešenje prilagođenja akustike eho-sobe dramskog studija 10, Radio Beograd,

16. Tehnička režija muzičkog studija Radio Beograda "Braća Stamenković", Beograd,

17. Četiri studija sa sedam tehničkih režija i montaža, RTV 9, Srbijašume, Beograd,

18. Višenamenska dvorana u poslovnoj zgradi Delta holding, Novi Beograd,

19. Studio 1, "Black Spider", Vlada Nikolić, Beograd,

20. Dva studija sa tehničkim režijama, Radio JAT, Beograd,

21. Stambena zgrada, Zvezdara, Beograd

 

 

3. PROJEKTI ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA

 

1. Stambeno naselje, Blok 63, Novi Beograd,

2. Poslovna zgrada RMK Zenica, Zenica, Bosna i Hercegovina,

3. Komora za eksperimente, Centar za imunološka istraživanja, Torlak, Beograd,

4. Vojni školski centar, Žarkovo, Beograd,

5. Transformatorska stanica, Užice,

6. Zvučna zaštita dvorišta stambeno-poslovne zgrade, Braničevska 13, od izvora buke

   (toplovodna pumpa i automobili u garaži), Beograd

 

 

4. REVIZIJE PROJEKATA

 

1. Zaštita od buke objekta Trgovinskog predstavništva ambasade Čehoslovačke, Beograd,

2. Akustička obrada i zvučna zaštita reportažnih kola RTV Beograd, Beograd,

3. Ozvučenje Robne kuće Beograd, Beograd

 

 

5. PROJEKTI OZVUČENJA; OSTALI PROJEKTI

 

1. B. Guzina, Ozvučenje Hale sportova, Paraćin,

2. B. Guzina, Ozvučenje vojnog školskog centra Žarkovo, Beograd,

3. B. Guzina, Ozvučenje poslovne zgrade Yugoslavia Commerce, Beograd,

4. B. Guzina, Ozvučenje višespratne garaže u Masarikovoj ulici, Beograd,

5. B. Guzina, Ozvučenje fabrike obuće "Beograd", Beograd,

6. B. Guzina, Audio, signalizacione i veze uzemljenja studija i tehničke režije za snimanje muzike,

    Fakultet muzičke umetnosti, Beograd,

7. B. Guzina, Audio, signalizacione i veze uzemljenja tehničke režije 19, Radio Beograd,

8. B. Guzina, Audio, signalizacione i veze uzemljenja, telefonske i interfonske instalacije dva studija

     sa tehničkim režijama, Radio Smederevo,

9. B. Guzina, Instalacije električnog napajanja, osvetljenja i telefona, Radio Vranje,

10. Z. Krstić, B. Guzina, Zajedn. antenski sistem osn. škole u 1. Mesnoj zajednici, Bežanijska kosa, Beograd,

11. Z. Krstić, B. Guzina, VHF FM predajnik lokalne radio stanice "Nezavisni studio ITV", Aleksinac,

12. Z. Krstić, B. Guzina, VHF FM radiodifuzni predajnik lokalne radio stanice RTV Krajina, Negotin,

13. Z. Krstić, B. Guzina, TV predajnik lokalne TV stanice RTV Krajina, Negotin,

14. B. Guzina, Zaštitna obloga ("Faradejev kavez") protiv elektromagnetskog zračenja iz postrojenja

      transformatorske stanice, razvodnog odeljenja i dizel generatora, Radio televizija Pink, Beograd,

15. B. Guzina, Zaštitna obloga ("Faradejev kavez") protiv elektromagnetskog zračenja iz postrojenja

      transformatorske stanice, u aneksu poslovne zgrade Delta banke, Novi Beograd,

16. B. Guzina, Zaštitna obloga ("Faradejev kavez") protiv elektromagnetskog zračenja,

      studio Željka Joksimovića, Beograd,

17. B. Guzina, Zaštitna obloga ("Faradejev kavez") protiv elektromagn. zračenja u studiju,

      J.M. Ralo, Despotovac, Srbija                                                                  

                           

                                                                                                                                            

6. SPISAK ZNAČAJNIJIH OBJAVLJENIH RADOVA

 

1. B. Guzina, H. Kurtović, Prilog objektivnom ispitivanju frekvencijske karakteristike višepojasnih

     zvučničkih kombinacija, 8 strana, XXIV jug. konf. ETAN, Priština, 1980.

2. B. Guzina, Merenje vremena reverberacije različitim pobudnim signalima,

     8 strana, XXV jug.konf. ETAN, Mostar, 1981.

3. B. Guzina, H. Kurtović, A contribution to the objective investigation of the frequency response

     characteristics of the multiway loudspeaker cabinet systems, 9 strana,

     68th Audio Engineering Society Convention, preprint 1728, Hamburg, 1981.

4. B. Guzina i saradn., Mogućnosti poboljšanja odnosa glasnosti govornih i muzičkih sadržaja

     radio programa, 8 strana, XXVI jug. konf. ETAN, Subotica, 1982.

5. Z. Hrašovec Carić, B. Guzina, Uporedno ispitivanje glasnosti govornih i muzičkih sadržaja

     radio programa, 8 strana, XXVI jug. konf. ETAN, Subotica, 1982.

6. B. Guzina, Measurement of reverberation time using the different signal sources,

    9 strana, 71st AES Convention, preprint 1864, Montreux, 1982.

7. B. Guzina, Merenje vremena reverberacije prenosnim instrumentom sa mikroprocesorom,

    8 strana, XXVII jug. konf. ETAN, Struga, 1983.

8. Z. Hrašovec Carić, B. Guzina, Loudness balance of speech and music in radio broadcasts,

    9 strana, 73rd AES Convention, preprint 1965, Eindhoven, 1983.

9. B. Guzina, Poboljšanje uslova slušanja u stereo režiji studija za snimanje muzike,

    8 strana, XXVIII jug. konf. ETAN, Split, 1984.

10. B. Guzina, Measurement of reverberation time using a microprocessor audio analyzer,

    7 strana, 75th AES Convention, preprint 2076, Paris, 1984.

11. B. Guzina, Zvučna zaštita studijskih prostorija u radiju i televiziji, 6 strana, 

      VIII savetovanje Zaštita od buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini, IAMA, Beograd, 1985.

12. B. Guzina, Sound insulation in radio and television studio premises,

       8 strana, 80th AES Convention, preprint 2340, Montreux, 1986.

13. B. Guzina, Početno vreme reverberacije kao akustička karakteristika prostorije,

      84 strane, Odbranjena magistarska teza, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1987.

14. B. Guzina, Zvučna zaštita od spoljne buke, 6 strana, časopis "Izgradnja",

       Savez građ. inž. i tehn. Srbije, br.6, Beograd, 1987.

15. B. Guzina, M. Tabaš, Ispitivanje kablova za zvučnike,

       8 strana, XXXIII jug. konf. ETAN, Novi Sad, 1989.

16. B. Guzina, Late decay time in concert hall acoustics, 4 strane,

      13th International Congress on Acoustics, ICA, Beograd, 1989.

17. B. Guzina, Uputstvo o atestiranju kablovskih distribucionih i zajedničkih antenskih sistema,

       stručna studija, 10 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 1994.

18. B. Guzina, D. D. Kalić, Merenje zvučne izolacije metodom intenziteta zvuka,

       3 strane, XXXIX konf. ETRAN, Zlatibor, 1995.

19. B. Guzina i saradn., Stereofonska i okružujuća reprodukcija zvuka na računaru, radiju, televiziji,

       videu i filmu, 4 strane, V naučno stručni skup Informacione tehnologije, IT MM, Žabljak, 2000.

20. B. Guzina i saradn., Mogućnosti primene računara u profesionalnom snimanju zvuka, 6 strana,

       konferencija YU INFO 2000, Kopaonik, 2000.

21. B. Guzina, Izveštaj o tehničkim mogućnostima emitovanja digitalnog zemaljskog radio

       programa (DAB), stručna studija, 12 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2000.

22. B. Guzina, Osnovni principi merenja zemaljski emitovanog digitalnog televizijskog signala DVB-T,

       stručna studija, 16 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2002.

23. B. Guzina, Uputstvo za upotrebu kompleta za merenje polja UNAOHM EP 760 HR, 11 strana,

       Radio televizija Srbije, Beograd, 2003.

24. B. Guzina, Uputstvo za upotrebu digitalnog kompleta za merenje polja PROLINK-4C, 21 strana,

       Radio televizija Srbije, Beograd, 2004.

25. B. Guzina, Tehničke mogućnosti stereofonske i okružujuće reprodukcije zvuka na televiziji,

       stručna studija, 7 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2004.

26. B. Guzina, Mogućnosti primene standarda MPEG-4 (ISO/IEC 14496-10:2004/H.264),

       stručna studija, 11 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2005.

27. B. Guzina, Izveštaj o rezultatima ispitivanja i merenja prijema zemaljski emitovanog digitalnog

       televizijskog signala DVB-T, stručna studija, 9 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2006.

 

 

7. KNJIGE, MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

 

1. B. Guzina, Rukovanje i održavanje magnetofona MCI JH 110 A, 89 strana, A4,

    Radio televizija Beograd, 1979.

2. B. Guzina, Rukovanje i održavanje magnetofona MCI JH 16, 85 strana, A4, RTV Beograd, 1979.

3. B. Guzina, Rukovanje i održavanje magnetofona STUDER A 80/RC, 79 str., A4, RTV Beograd,1979.

4. B. Guzina, Ilustrovano uputstvo za primenu mikrofona u snimanju govora i muzike, 45 strana,

    B5, Radio televizija Beograd, 1987.

5. B. Guzina, F. Francoys, Radio Code of Practice, 147 strana, A4, izmenjeno i dopunjeno izdanje,

    European Broadcasting Union, Technical Centre, Brussels, 1991

6. B. Guzina, Uvod u tehniku snimanja zvuka, 181 strana, B5, udžbenik,

    Univerzitet Braća Karić, Beograd, 2001, ISBN 86-83279-02-2

7. B. Guzina, Audio tehnika u radiju i televiziji, 247 strana, B5, Svetlost teatar, Beograd, 2004,

    ISBN 86-905447-0-4

 

 

USKORO:

 

1. Akustika studija - preporuke za projektovanje

 

2. Priča o Bitlsima

 

  Rukopisi su završeni.

  Traži se izdavač ili donator sredstava za štampanje.

   

 

 

8. SPECIJALNA IZDANJA NewBay Media Group

 

1. Grupa autora, Microphones 2008, NewBay Media, New York, 2008

2. Grupa autora, Microphones 2009, NewBay Media, New York, 34 strane, 2009

   

 

 

9. SPISAK ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISIMA RADIO WORLD (RW)

    I RADIO WORLD INTERNATIONAL (RWI)

 

1. Good Vibrations from Pioneering Studio B, RWI, July 2001, Vol. 25, No 7

2. Digital Dawn in Banja Luka, RWI, September 2001, Vol. 25, No 9

3. Making Sense of Decibels, RWI, October 2001, Vol. 25, No 10

4. Working with Turntable Resonances, RWI, December 2001, Vol. 25, No 12

5. New Law, Pubcaster, RWI, December 2001, Vol. 25, No 12

6. Taking Care of Hearing Health, RWI, May 2002, Vol. 26, No 5

7. Making Sense of Meter Readings, RWI, September 2002, Vol. 26, No 9

8. To Equalize, or Not to Equalize, RWI, October 2002, Vol. 26, No 10

9. Studio Routing, Wiring and Shielding, RWI, December 2002, Vol. 26, No 12

10. Invest in Insulation, RWI, May 2003, Vol. 27, No 5

11. Sound Insulation, Sound Investment, RW, May 21, 2003

12. Microphone Choices Made Easy, RWI, July 2003, Vol 27, No 7

13. Controlling Program Volume, RWI, August 2003, Vol 27, No 8

14. Step-by-Step Microphone Selection, RWI, October 2003, Vol 27, No 10

15. Optimizing Speech for Broadcast, RWI, December 2003, Vol 27, No 12

16. How to Optimize Speech for Air, RW, March 1, 2004

17. Microphones Aim in Different Directions, RWI, April 2004, Vol 28, No 4

18. Microphone Transducer Types, RWI, June 2004, Vol 28, No 6

19. Everyday Microphone Accessories, RWI, August 2004, Vol 28, No 8

20. Using Microphones Outdoors, RWI, September 2004, Vol 28, No 9

21. Getting Beyond Subjective Metering, RW, November 17, 2004

22. Getting Subjective Out of Metering, RWI, November 2004, Vol 28, No 11

23. Monitor, Room Interaction, RWI, January 2005, Vol 29, No 1

24. Studio B Marks Milestones, RWI, February 2005, Vol 29, No 2

25. Mic Use in Noisy Environments, RWI, June 2005, Vol 29, No 6

26. Special Microphone Applications, RWI, July 2005, Vol 29, No 7

      (objavljeno i na italijanskom jeziku: www.broadcast.it/BeP/Rivista/2005/2005_5/guidaradio)

27. Travel Mission Central to JAT, RWI, August 2005, Vol 29, No 8

28. HVAC Systems for Radio Studios, RWI, August 2005, Vol 29, No 8

29. Surroundsound for Digital Radio, RWI, December 2005, Vol 29, No 12

30. Miking Solutions for Surround, RWI, April 2006, Vol 30, No 4

31. Direction Effects Mic Response, RWI, May 2006, Vol 30, No 5

32. Handling Audio Signal Headroom, RWI, August 2006, Vol 30, No 8

33. Studio Monitor Setup Considerations, RWI, September 2006, Vol 30, No 9

34. Index Spreads Reach Nationally, RWI, November 2006, Vol 30, No 11

35. Bass Behavior in Control Rooms, RWI, January 2007, Vol 31, No 1

36. Church Radio Seeks More Space, RWI, May 2007, Vol 31, No 5

37. Pirates Succumb to RRA, RWI, September 2007, Vol 31, No 9

38. Romantic Aims Remain High, RWI, November 2007, Vol 31, No 11

39. Beta RFI Exploits Resource Base, RWI, September 2008, Vol 32, No 9

40. The Units of Audio Measurement, RWI, May 2009, Vol 33, No 5

41. Loudspeaker, Room Encounters, RWI, September 2009, Vol 33, No 9

42. Fundamentals of Digital Audio, RWI, December 2009, Vol 33, No 12
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_200912/#/14

43. Thermal Management of AV Installations, RWI, January 2010, Vol 34, No 1
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201001/#/11

44. Thermal Management of Studio Installations, RW, April 20, 2010,

      http://www.rwonline.com/article/99500

45. Roadstar Focuses on Autos, RWI, September 2010, Vol 34, No 9
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201009/#/

46. Romantic Extends 'Arrogance' With ZU, RWI, October 2010, Vol 34, No 10
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201010/#/12

47. Top FM Tops Serbian Niche Charts, RWI, August 2012, Vol 36, No 8
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201208/#/0

48. Radio Dedal, a Big, Small Station, RWI, December 2012, Vol 36, No 12
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201212/

49. Radio 021 Finds the Right Mix, RWI, December 2014, Vol 38, No 12
      www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201412/                                                                                                  

 

                                                                                                   

10. SPISAK ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU

      RADIO WORLD ENGINEERING EXTRA (RWEE) - INTERNATIONAL EDITION

 

1. The Acoustics of Radio Studios, RWEE, Spring 2007, No 3

   (objavljeno i na kineskom jeziku: www.imaschina.com/shownews.asp?newsid=9528)

2. Absorbers, Diffusers Tame Sound, RWEE, Autumn 2007, No 4

3. Basic Microphone Characteristics, RWEE, Spring 2008, No 5

4. Understanding Microphone Specifications, RWEE, Summer 2008, No 6

 

 

11. SPISAK ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU PRO SOUND NEWS EUROPE  

                                            

1. Double dub in Belgrade, October 2004

2. Serbian outfit bears eastern promise, March 2005

3. Rama-Lama ding-dong, October 2005

4. From Camden to Belgrade, March 2006  

 

 

12. PUTOPISI

 

1. Rock 'n' Roll obilazak Londona 

    Svet na dlanu, Kon Tiki travel, No.46, jul 2011,

 

2. U Stambolu na Bosforu 

    Svet na dlanu, Kon Tiki travel, No.50, novembar 2011.

 

 .......................................................................................................

 

Mr Blažo Guzina, dipl. inž.

Stručni ispit broj 2032/E

Licenca broj 353 I 68010, Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

Licenca broj 453 E 80010, Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

e-pošta: blazo_guzina@yahoo.com    

www.BlazoGuzina.yolasite.com

Make a free website with Yola