REFERENCE (STRUČNI RADOVI, KNJIGE)

                                                                                                                                                                                                

 1. SPISAK ZNAČAJNIJIH OBJAVLJENIH RADOVA

 

1. B. Guzina, H. Kurtović, Prilog objektivnom ispitivanju frekvencijske karakteristike višepojasnih

     zvučničkih kombinacija, 8 strana, XXIV jug. konf. ETAN, Priština, 1980.

2. B. Guzina, Merenje vremena reverberacije različitim pobudnim signalima,

     8 strana, XXV jug.konf. ETAN, Mostar, 1981.

3. B. Guzina, H. Kurtović, A contribution to the objective investigation of the frequency response

     characteristics of the multiway loudspeaker cabinet systems, 9 strana,

     68th Audio Engineering Society Convention, preprint 1728, Hamburg, 1981.

4. B. Guzina i saradn., Mogućnosti poboljšanja odnosa glasnosti govornih i muzičkih sadržaja

     radio programa, 8 strana, XXVI jug. konf. ETAN, Subotica, 1982.

5. Z. Hrašovec Carić, B. Guzina, Uporedno ispitivanje glasnosti govornih i muzičkih sadržaja

     radio programa, 8 strana, XXVI jug. konf. ETAN, Subotica, 1982.

6. B. Guzina, Measurement of reverberation time using the different signal sources,

    9 strana, 71st AES Convention, preprint 1864, Montreux, 1982.

7. B. Guzina, Merenje vremena reverberacije prenosnim instrumentom sa mikroprocesorom,

    8 strana, XXVII jug. konf. ETAN, Struga, 1983.

8. Z. Hrašovec Carić, B. Guzina, Loudness balance of speech and music in radio broadcasts,

    9 strana, 73rd AES Convention, preprint 1965, Eindhoven, 1983.

9. B. Guzina, Poboljšanje uslova slušanja u stereo režiji studija za snimanje muzike,

    8 strana, XXVIII jug. konf. ETAN, Split, 1984.

10. B. Guzina, Measurement of reverberation time using a microprocessor audio analyzer,

    7 strana, 75th AES Convention, preprint 2076, Paris, 1984.

11. B. Guzina, Zvučna zaštita studijskih prostorija u radiju i televiziji, 6 strana, 

      VIII savetovanje Zaštita od buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini, IAMA, Beograd, 1985.

12. B. Guzina, Sound insulation in radio and television studio premises,

       8 strana, 80th AES Convention, preprint 2340, Montreux, 1986.

13. B. Guzina, Početno vreme reverberacije kao akustička karakteristika prostorije,

      84 strane, Odbranjena magistarska teza, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1987.

14. B. Guzina, Zvučna zaštita od spoljne buke, 6 strana, časopis "Izgradnja",

       Savez građ. inž. i tehn. Srbije, br.6, Beograd, 1987.

15. B. Guzina, M. Tabaš, Ispitivanje kablova za zvučnike,

       8 strana, XXXIII jug. konf. ETAN, Novi Sad, 1989.

16. B. Guzina, Late decay time in concert hall acoustics, 4 strane,

      13th International Congress on Acoustics, ICA, Beograd, 1989.

17. B. Guzina, Uputstvo o atestiranju kablovskih distribucionih i zajedničkih antenskih sistema,

       stručna studija, 10 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 1994.

18. B. Guzina, D. D. Kalić, Merenje zvučne izolacije metodom intenziteta zvuka,

       3 strane, XXXIX konf. ETRAN, Zlatibor, 1995.

19. B. Guzina i saradn., Stereofonska i okružujuća reprodukcija zvuka na računaru, radiju, televiziji,

       videu i filmu, 4 strane, V naučno stručni skup Informacione tehnologije, IT MM, Žabljak, 2000.

20. B. Guzina i saradn., Mogućnosti primene računara u profesionalnom snimanju zvuka, 6 strana,

       konferencija YU INFO 2000, Kopaonik, 2000.

21. B. Guzina, Izveštaj o tehničkim mogućnostima emitovanja digitalnog zemaljskog radio

       programa (DAB), stručna studija, 12 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2000.

22. B. Guzina, Osnovni principi merenja zemaljski emitovanog digitalnog televizijskog signala DVB-T,

       stručna studija, 16 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2002.

23. B. Guzina, Uputstvo za upotrebu kompleta za merenje polja UNAOHM EP 760 HR, 11 strana,

       Radio televizija Srbije, Beograd, 2003.

24. B. Guzina, Uputstvo za upotrebu digitalnog kompleta za merenje polja PROLINK-4C, 21 strana,

       Radio televizija Srbije, Beograd, 2004.

25. B. Guzina, Tehničke mogućnosti stereofonske i okružujuće reprodukcije zvuka na televiziji,

       stručna studija, 7 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2004.

26. B. Guzina, Mogućnosti primene standarda MPEG-4 (ISO/IEC 14496-10:2004/H.264),

       stručna studija, 11 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2005.

27. B. Guzina, Izveštaj o rezultatima ispitivanja i merenja prijema zemaljski emitovanog digitalnog

       televizijskog signala DVB-T, stručna studija, 9 strana, Radio televizija Srbije, Beograd, 2006.

 

 

2. KNJIGE, MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

 

1. B. Guzina, Rukovanje i održavanje magnetofona MCI JH 110 A, 89 strana, A4,

    Radio televizija Beograd, 1979.

2. B. Guzina, Rukovanje i održavanje magnetofona MCI JH 16, 85 strana, A4, RTV Beograd, 1979.

3. B. Guzina, Rukovanje i održavanje magnetofona STUDER A 80/RC, 79 str., A4, RTV Beograd,1979.

4. B. Guzina, Ilustrovano uputstvo za primenu mikrofona u snimanju govora i muzike, 45 strana,

    B5, Radio televizija Beograd, 1987.

5. B. Guzina, F. Francoys, Radio Code of Practice, 147 strana, A4, izmenjeno i dopunjeno izdanje,

    European Broadcasting Union, Technical Centre, Brussels, 1991

6. B. Guzina, Uvod u tehniku snimanja zvuka, 181 strana, B5, udžbenik,

    Univerzitet Braća Karić, Beograd, 2001, ISBN 86-83279-02-2

7. B. Guzina, Audio tehnika u radiju i televiziji, 247 strana, B5, Svetlost teatar, Beograd, 2004,

    ISBN 86-905447-0-4

 

USKORO: 

1. Akustika studija - preporuke za projektovanje 

2. Priča o Bitlsima

 

  Rukopisi su završeni.

  Traži se izdavač ili donator sredstava za štampanje.

   


3. SPECIJALNA IZDANJA NewBay Media Group

 

1. Grupa autora, Microphones 2008, NewBay Media, New York, 2008

2. Grupa autora, Microphones 2009, NewBay Media, New York, 34 strane, 2009

   

  

4. SPISAK ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISIMA RADIO WORLD (RW)

    I RADIO WORLD INTERNATIONAL (RWI)

 

1. Good Vibrations from Pioneering Studio B, RWI, July 2001, Vol. 25, No 7

2. Digital Dawn in Banja Luka, RWI, September 2001, Vol. 25, No 9

3. Making Sense of Decibels, RWI, October 2001, Vol. 25, No 10

4. Working with Turntable Resonances, RWI, December 2001, Vol. 25, No 12

5. New Law, Pubcaster, RWI, December 2001, Vol. 25, No 12

6. Taking Care of Hearing Health, RWI, May 2002, Vol. 26, No 5

7. Making Sense of Meter Readings, RWI, September 2002, Vol. 26, No 9

8. To Equalize, or Not to Equalize, RWI, October 2002, Vol. 26, No 10

9. Studio Routing, Wiring and Shielding, RWI, December 2002, Vol. 26, No 12

10. Invest in Insulation, RWI, May 2003, Vol. 27, No 5

11. Sound Insulation, Sound Investment, RW, May 21, 2003

12. Microphone Choices Made Easy, RWI, July 2003, Vol 27, No 7

13. Controlling Program Volume, RWI, August 2003, Vol 27, No 8

14. Step-by-Step Microphone Selection, RWI, October 2003, Vol 27, No 10

15. Optimizing Speech for Broadcast, RWI, December 2003, Vol 27, No 12

16. How to Optimize Speech for Air, RW, March 1, 2004

17. Microphones Aim in Different Directions, RWI, April 2004, Vol 28, No 4

18. Microphone Transducer Types, RWI, June 2004, Vol 28, No 6

19. Everyday Microphone Accessories, RWI, August 2004, Vol 28, No 8

20. Using Microphones Outdoors, RWI, September 2004, Vol 28, No 9

21. Getting Beyond Subjective Metering, RW, November 17, 2004

22. Getting Subjective Out of Metering, RWI, November 2004, Vol 28, No 11

23. Monitor, Room Interaction, RWI, January 2005, Vol 29, No 1

24. Studio B Marks Milestones, RWI, February 2005, Vol 29, No 2

25. Mic Use in Noisy Environments, RWI, June 2005, Vol 29, No 6

26. Special Microphone Applications, RWI, July 2005, Vol 29, No 7

      (objavljeno i na italijanskom jeziku: www.broadcast.it/BeP/Rivista/2005/2005_5/guidaradio)

27. Travel Mission Central to JAT, RWI, August 2005, Vol 29, No 8

28. HVAC Systems for Radio Studios, RWI, August 2005, Vol 29, No 8

29. Surroundsound for Digital Radio, RWI, December 2005, Vol 29, No 12

30. Miking Solutions for Surround, RWI, April 2006, Vol 30, No 4

31. Direction Effects Mic Response, RWI, May 2006, Vol 30, No 5

32. Handling Audio Signal Headroom, RWI, August 2006, Vol 30, No 8

33. Studio Monitor Setup Considerations, RWI, September 2006, Vol 30, No 9

34. Index Spreads Reach Nationally, RWI, November 2006, Vol 30, No 11

35. Bass Behavior in Control Rooms, RWI, January 2007, Vol 31, No 1

36. Church Radio Seeks More Space, RWI, May 2007, Vol 31, No 5

37. Pirates Succumb to RRA, RWI, September 2007, Vol 31, No 9

38. Romantic Aims Remain High, RWI, November 2007, Vol 31, No 11

39. Beta RFI Exploits Resource Base, RWI, September 2008, Vol 32, No 9

40. The Units of Audio Measurement, RWI, May 2009, Vol 33, No 5

41. Loudspeaker, Room Encounters, RWI, September 2009, Vol 33, No 9

42. Fundamentals of Digital Audio, RWI, December 2009, Vol 33, No 12
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_200912/#/14

43. Thermal Management of AV Installations, RWI, January 2010, Vol 34, No 1
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201001/#/11

44. Thermal Management of Studio Installations, RW, April 20, 2010,

      http://www.rwonline.com/article/99500

45. Roadstar Focuses on Autos, RWI, September 2010, Vol 34, No 9
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201009/#/

46. Romantic Extends 'Arrogance' With ZU, RWI, October 2010, Vol 34, No 10
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201010/#/12

47. Top FM Tops Serbian Niche Charts, RWI, August 2012, Vol 36, No 8
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201208/#/0

48. Radio Dedal, a Big, Small Station, RWI, December 2012, Vol 36, No 12
      http://www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201212/

49. Radio 021 Finds the Right Mix, RWI, December 2014, Vol 38, No 12
      www.nxtbook.com/nxtbooks/newbay/rwi_201412/                                                                                                  

 

                                                                                                   

5. SPISAK ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU

      RADIO WORLD ENGINEERING EXTRA (RWEE) - INTERNATIONAL EDITION

 

1. The Acoustics of Radio Studios, RWEE, Spring 2007, No 3

   (objavljeno i na kineskom jeziku: www.imaschina.com/shownews.asp?newsid=9528)

2. Absorbers, Diffusers Tame Sound, RWEE, Autumn 2007, No 4

3. Basic Microphone Characteristics, RWEE, Spring 2008, No 5

4. Understanding Microphone Specifications, RWEE, Summer 2008, No 6

 

 

6. SPISAK ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU PRO SOUND NEWS EUROPE  

                                            

1. Double dub in Belgrade, October 2004

2. Serbian outfit bears eastern promise, March 2005

3. Rama-Lama ding-dong, October 2005

4. From Camden to Belgrade, March 2006  

 

 

7. PUTOPISI

 

1. Rock 'n' Roll obilazak Londona 

    Svet na dlanu, Kon Tiki travel, No.46, jul 2011,

 

2. U Stambolu na Bosforu 

    Svet na dlanu, Kon Tiki travel, No.50, novembar 2011.

 

 .......................................................................................................

 

Mr Blažo Guzina, dipl. inž.

Stručni ispit broj 2032/E

Licenca broj 353 I 68010, Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

Licenca broj 453 E 80010, Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

e-pošta: blazo_guzina@yahoo.com    

www.BlazoGuzina.yolasite.com

Make a free website with Yola