SVE O ZVUKU I ZA DOBAR ZVUK

  




ODABRANI TEKSTOVI

                   


Poslednja izmena: 5.5.2018.


1. Akustika učionica

2. Uticaj glasnog zvuka na sluh

3. Akustika studija - iskustva u izgradnji

 


 

AKUSTIKA UČIONICA

 

Mr Blažo Guzina, dipl. inž.

  

Uvod

   Jedna škola u Beogradu može se pohvaliti uspešno izvedenim radovima na projektu akustičkog preuređenja. Zahtev za preuređenjem usledio je posle žalbi učenika i nastavnika na nepovoljnu akustiku u učionicama. Obavljen je uvid na licu mesta s ciljem utvrđivanja činjenica i ustanovljeno je da se zbog odzvanjanja zvuka nastava u učionicama odvija u nepovoljnim okolnostima, na nezadovoljstvo i učenika i nastavnika.

Tokom predavanja zvučni talasi prostiru se od nastavnika prema učenicima u svim pravcima. Od zvučnog izvora (nastavnik) do slušalaca, učenika, dopiru direktni i odbijeni (reflektovani) zvučni talasi.

Direktni zvučni talasi prvi stižu do uha, te ih smatramo korisnim, jer doprinose razumljivosti izgovorenog sadržaja.

Potom stižu i reflektovani talasi, koji prelaze duži put, i, ukoliko značajno kasne za direktnim, smatramo ih štetnim, jer smanjuju razumljivost govora.

Posebno su štetni zvučni talasi reflektovani od zadnjeg dela tavanice i gornjeg dela zadnjeg zida, s obzirom da do slušalaca dolaze iz pravca suprotnog pravcu direktnog zvuka.

Uvidom je utvrđeno da je potrebno uraditi projekat za poboljšanje akustičkog kvaliteta, tako da se u prostorijama škole postigne zadovoljavajuća razumljivost govora, bez upotrebe elektroakustičkih uređaja za pojačanje zvuka.

 

1. Razumljivost govora

Razumljivost govora zavisi od geometrijskog oblika prostorije, akustičkih osobina graničnih površina, i vremena reverberacije. Pod vremenom reverberacije podrazumeva se vreme za koje se nivo zvučnog pritiska smanji za 60 dB po prestanku rada zvučnog izvora. U svakodnevnom govoru reverberaciju objašnjavamo odzvanjanjem ili jekom zvuka, nastalom višestrukim odbijanjem zvuka od tvrdih, masivnih pregrada, zidova, tavanice i poda.

Reverberacija se povećava s povećanjem zapremine, a smanjuje ugradnjom akustičkih apsorpcionih konstrukcija na zidove i tavanicu.

Zvučna apsorpcija fizički predstavlja pojavu pretvaranja zvučne energije u drugu vrstu energije, i konačno u toplotu, pri prolazu kroz neku sredinu, ili pri odbijanju (refleksijama) od okolnih površina, predmeta i osoba.

U cilju smanjenja vremena reverberacije, na zidove i tavanice ugrađuju se akustičke apsorpcione konstrukcije. Smanjenjem reverberacije postiže se akustičko prigušenje, uz umanjenje nepovoljnog uticaja produženog trajanja zvuka, odnosno odzvanjanja (jeke), čime govor postaje prijatniji uhu, uz odgovarajuće poboljšanje razumljivosti izgovorenog sadržaja. Omogućuje se i povećanje pažnje učenika, olakšava rad predavačima, smanjuje umni zamor i poboljšava učinak nastave.

 

2. Unutrašnja akustička obrada

   Projekat podrazumeva rešenje prostorne akustike učionica, kancelarija, biblioteke i hodnika u zgradi škole, tako da se, pridržavajući se građevinskih tehničkih uslova objekta, unutrašnjom akustičkom obradom raspoloživog prostora postigne zahtevano smanjenje vremena reverberacije.


3. Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje instalacija električnog napajanja potrošača i osvetljenja

  U projektima ove vrste obavezno je navesti i tehničke uslove za projektovanje i izvođenje instalacija električnog napajanja potrošača i osvetljenja u cilju prilagođenja novoprojektovanoj akustičkoj obradi na zidovima i tavanicama, ukoliko bude potrebno, s obzirom da projektovanje i izvođenje instalacija nisu predmet projektnog rešenja akustičke rekonstrukcije. Tako je postupljeno uzimajući u obzir i mogućnost da akustičke radove i prilagođenje instalacija električnog napajanja potrošača i osvetljenja neće obavljati isti izvođač.

 

4. Tehničko rešenje

   Tehničkim rešenjem prostorne akustike učionica, hodnika i kancelarija u zgradi škole predviđena je ugradnja akustičkih apsorpcionih konstrukcija (obloga za upijanje zvuka) na zidove i tavanice, u cilju smanjenja vremena reverberacije.

4.1. Prostorna akustika učionica; proračun akustičke apsorpcione obrade

   U skladu s preporučenim vrednostima zahtevanog vremena reverberacije, precizan proračun neophodne količine apsorpcionih obloga za svaku učionicu posebno izveden je primenom obrasca za vreme reverberacije, u zavisnosti od zapremine prostorije.                    

4.2. Prostorna akustika hodnika i kancelarija  

  Za hodnike, kancelarije i biblioteke primenjuje se preporučen odnos ukupne apsorpcije u zavisnosti od zapremine, što je uzeto u obzir u ovom tehničkom rešenju.

Za sve prostorije u školi, tehničkim rešenjem predviđena je konstrukcija tavanica koja omogućuje jednostavno uklapanje zatečenih svetiljki i signalizacionih instalacija, uključujući i javljače požara.


5. Proračun neophodne apsorpcije zvuka

  Proračun neophodne količine apsorpcionih obloga za zidove i tavanice za svaku učionicu u školi izvoden je po obrascu

 T = 0,163 V/A

 gde je

 T – vreme reverberacije [s]

 V – zapremina prostorije [m3]

 A – ukupna apsorpcija zvuka u prostoriji [m2].


6. Zaključak

    Opisanim postupkom izračunate su neophodne površine akustičke obrade tavanica i zidova u učionicama, a na poseban način određena je i površina akustičke obrade u kancelarijama, biblioteci i hodnicima.

Za akustičko prilagođenje predviđene su tri vrste apsorpcionih obloga. Osim po akustičkim zahtevima, odabrane su tako da zadovoljavaju i zahteve statike objekta, uz ograničenje dozvoljenog dodatnog opterećenja postojećih tavanica, kao i po vatrootpornim osobinama i po visokom koeficijentu reflektovanja svetlosti. Predviđeno je i da radovi mogu biti izvedeni nezavisno, u dva navrata, recimo najpre na zidovima, potom na tavanicama, ili obratno, prema zahtevima investitora.

U skladu s ranije stečenim iskustvima, potvrđenim izvođenjem u sličnim objektima, pored ostalog, i u muzičkim školama, i u ovom slučaju postignuto je poboljšanje opštih akustičkih uslova, a posebno povećanje razumljivosti govora, što je ustanovljeno subjektivnim ispitivanjem akustike po završetku radova.

Za pohvalu je što je rukovodstvo škole odlučilo da poboljša radne uslove, akustičkim preuređenjem. Uzgred, tokom uvida pre projektovanja, u školi nije uočena povećana spoljna buka, jer se nalazi u mirnom kraju Senjaka, niti unutrašnja buka uređaja i instalacija, jer je sve prethodno izvedeno i ugrađeno pravilno.

 

P.S.

Za pohvalu je i što je rukovodstvo škole donelo odluku o akustičkoj rekonstrukciji svega nekoliko dana posle žalbi dvoje učenika roditelju. Zabrinuti roditelj obavestio je direktora škole da se njegova dečica tokom predavanja osećaju kao da će ih zaboleti uši, ako ne i glava, zbog, kako su rekli, preteranog odjekivanja zvuka. Direktorovom pitanju nastavnicima, o neprijatnom zvuku u učionicama, usledili su slični odgovori, potvrđujući primedbe učenika.

I, dok se, na jednoj strani, može odati priznanje i savesnom roditelju i rukovodstvu škole, na drugoj strani, tužno ali istinito, uočeni akustički nedostaci, kao smetnja odvijanju nastave u školi, nisu ni veći ni štetniji od sličnih pojava u pojedinim ovdašnjim televizijama, bolje reći nazovi-televizijama.

Poslednjih godina svedoci smo emitovanja govornih i emisija vesti, čak i večernjeg dnevnika, u, može se reći - amaterskim televizijama, tako što se nestručnjaci gotovo utrkuju da gledaocima priušte što lošiji i neprijatniji zvuk. Uz govor voditelja programa i sagovornika čuje se ne samo reverberacija, odnosno neprijatno odzvanjanje zvuka, kao da je udvojen, sličan akustičkom efektu kupatila, već i povećan nivo šuma i buke.

Inženjerska pitanja zvučne izolacije i unutrašnje akustičke obrade studija, u cilju sprečavanja nepovoljnih zvučnih pojava, rešavana su pre više od 80 godina. Postizanje zadovoljavajućeg odnosa signal/šum u snimanom i emitovanom programu rešavano je pre stotinak godina, usavršavanjem konstrukcije prvih radio predajnika i prijemnika, a tačku na potiskivanje šuma u uređajima za snimanje zvuka stavio je svojim čuvenim izumom Rej Dolbi, pre pola veka, 1967.

Žalosno je da se u Srbiji, u kojoj su još u vreme pomenutog velikana, Dolbija, prihvaćeni i primenjivani postupci za pravilno projektovanje akustike studija, poslednjih godina snimaju i emituju programi ispod donje granice prihvatljivog, iz prostorija koje se ne mogu nazvati studijima, sa akustikom, odnosno opštim kvalitetom zvuka lošijim od zvuka koji je đacima omogućila škola iz opisanog tehničkog rešenja.

Da sve bude tužnije, ispostavilo se da su pametna deca iz škole u Senjaku postupila ozbiljnije i profesionalnije od nadobudnih, navodnih zvezda novinarstva, važnih, velikih direktora i odgovornih urednika pojedinih loših televizija, koji se ne stide svog amaterizma, nakaradnog snimanja i emitovanja programa, neretko začinjenih voditeljima i voditeljkama kreštavog, pušački promuklog, vrištavog, piskavog, neprijatnog glasa, često i s govornom manom, uz šuštanje kroz zube i zaplitanje jezikom, a sve na granici ruganja gledaocima i slušaocima.

Da li je to nadobudno društvo direktora i odgovornih urednika loših televizija ikada čulo da se pri izboru voditelja programa zahteva da imaju radiofoničan glas? Jednostavno rečeno - jasan, razgovetan, uhu prijatan!

I još nešto - sniman i emitovan iz akustički izolovanih, zvučno prigušenih prostorija, zvanih studio i tehnička režija. I to čisto. Onako kako rade, recimo, najbolje francuske i engleske televizije, a za pohvalu, i poneka naša pravilno projektovana i sagrađena radio ili televizijska stanica. Bez nepotrebnog dodatka besmislene, u suštini štetne, prateće, pozadinske muzike, koja ometa govor i smanjuje razumljivost, po akustičkoj zakonitosti zvanoj - efekt maskiranja.

 

.................................................

 

 


  

 

UTICAJ GLASNOG ZVUKA NA SLUH


Mr Blažo Guzina, dipl. inž.

 

 Snimatelji zvuka, tehničari emitovanja programa i drugi stvaraoci u radio i televizijskim stanicama su manje ili više svesni značaja očuvanja čula sluha u svakodnevnom radu. Snimanje, montaža i emitovanje programa podrazumevaju subjektivnu proveru kvaliteta zvuka slušanjem. Za proveru kvaliteta zvuka slušanjem neophodan je dobar sluh.

 Uho čuje zvuk čija je frekvencija u granicama od 16 do 20000 Hz. U audio tehnici frekvencije se dele na niske (do 300 Hz), srednje (od 300 do 3500 Hz) i visoke (od 3500 do 20000 Hz). Uho, pored vremenskog trajanja zvuka, razlikuje njegove tri osnovne osobine: visinu, boju i jačinu.

 Dinamički odnos čula sluha predstavlja se razlikom (u decibelima) između praga bola (120 dB) i praga čujnosti (0 dB) i iznosi 120 dB. Nijedno drugo čovekovo čulo ne krasi ovako velika osetljivost.
 Čulo sluha podložno je slabljenju i oštećenju, koje može dovesti i do trajnog gubitka sluha. Slabljenje sluha usled starenja je prirodno i ne može se izbeći. U odnosu na mlade zdrave ljude, koji čuju zvuk u punom opsegu frekvencija, od 16 do 20000 Hz, već tridesetogodišnjaci u proseku slabije čuju zvuk čija frekvencija prelazi 17000 Hz. U četrdesetim godinama ljudi slabije čuju zvuk iznad 15000 Hz, a u pedesetim se gornja granica može sniziti i na svega 12000 Hz. Još starijim ljudima je granica oko 10000 Hz.
 Pored postepenog gubitka sluha na visokim frekvencijama, usled starenja dolazi i do slabljenja osetljivosti uha. Samo mladi zdravi ljudi mogu se pohvaliti pragom čujnosti na vrednosti od 0 dB. Stariji ljudi imaju prag čujnosti pomeren naviše za 10 ili 20 dB. To znači da je pri razgovoru sa starijim čovekom potrebno govoriti glasnije za 10 do 20 dB da bi vas tek čuo. Prag čujnosti se, inače, označava i kao "mrtva" tišina.

 I snimatelji i ostali zaposleni u studijima vremenom počinju da pojačavaju zvuk pri slušanju snimanog ili emitovanog zvuka. Njihovo čulo sluha, osim zbog starenja, što je prirodno, slabi i zbog čestih izlaganja zvuku jačem od 85 dB. Slabljenje je utoliko veće ukoliko je duže trajanje izlaganja uha jakom zvuku. Velika i trajna oštećenja sluha zabeležena su, na primer, u tkačnicama, kod tekstilnih radnica, koje su godinama radile pri nivoima buke većim od 90 dB, ali i kod snimatelja, disc-jockeya i muzičara, posebno onih koji vežbaju i sviraju uz snažno, preterano glasno ozvučenje.

 Stvaraoci u studijima za snimanje i emitovanje zvuka mogu da dožive i brže slabljenje sluha od zaposlenika koji obavljaju drugačije poslove, jer pogoršanju sluha doprinosi i rad pod pritiskom. Napete scene su uobičajene u elektronskim glasilima, gde postoji svojevrsno zlostavljanje zahtevima za ispunjavanje rokova, poznato kao - mučenje štopericom. Štaviše, za razliku od industrijskih radnika, koji su obavezni da primenjuju zaštitna sredstva, na primer da stavljaju specijalne čepove u uši i nose zvučno-izolacione štitnike preko ušiju, u bučnim radnim uslovima gde nivo zvuka prevazilazi propisanu granicu od 90 dB, snimatelji i producenti u radiju i televiziji koriste čulo sluha kao osnovno sredstvo rada, koje mora biti otvoreno za prijem zvuka.

 U tehničkoj režiji studija za snimanje ili emitovanje zvuka uobičajeno je da se nivo zvuka podešava na 80 dB. Međutim, snimatelj vremenom, zbog postepenog slabljenja sluha, pojačava zvuk da bi bolje čuo fine pojedinosti u zvučnoj slici. Pojačavanjem zvuka snimatelj ubrzava proces slabljenja sluha i time ulazi u začarani krug, koji vremenom vodi ka trajnoj većoj ili manjoj nagluvosti.
 Snimatelji zvuka moraju da posvete posebnu pažnju očuvanju sluha tokom rada u studijima gde često jačina zvuka dostiže ili prevazilazi granicu od 90 dB. Snimatelj ne sme da dozvoli da mu sluh bude trajno oštećen ili oslabljen. Isto važi i za disc-jockeye i za brojne posetioce diskoteka, a posebno za ljubitelje muzike u pokretu. Dobar sluh svojstven je ljudima koji nisu bolovali od čestih upala uha, koji u diskotekama ne provode više od nekoliko časova mesečno i čiji je iPodMP3 uređaj ili mobilni telefon u autobusu ili na ulici utišan na razumnu meru.

 Prve naznake slabljenja sluha snimatelj će uočiti kao poteškoću da razume razgovor u bučnim okolnostima. Zatim će početi da uočava da mu muzika zvuči nedovoljno jasno, odnosno deluje kao da je zvuk "mutan" ili "tup", zbog nedostatka visokih frekvencija. Na ovu pojavu nesvesno će početi da pojačava zvuk, ali će mu iz godine u godinu biti potrebno sve veće pojačanje, koje će i ostalim stvaraocima u studiju smetati i ugrožavati im sluh.


Šta snimatelj u studiju može da uradi na očuvanju sluha?


1. Potrebno je slušati sa što nižim nivoom zvuka. Pre ili kasnije, snimatelj će biti prinuđen da počne sa postepenim pojačavanjem zvuka koji sluša. Što kasnije to uradi utoliko bolje;


2. Poželjno je priuštiti povremene stanke za odmor između snimanja. Određeno vreme valja provesti u tihom prostoru, gde će se čulo sluha opustiti i odmoriti;


3. Redovno posećivati lekara - audiologa i proveravati sluh;


4. Treba imati u vidu da je verovatnoća slabljenja sluha veća ukoliko je duže vreme izlaganja visokim nivoima zvuka. Preglasan okolni zvuk smanjuje razumljivost govora i ometa normalnu komunikaciju, bilo neposredno ili prilikom razgovora telefonom u bučnim uslovima, smanjuje usredsređenost pri radu, oštećuje živce, razdražuje, zamara, smanjuje uspešnost i kvalitet rada i postepeno dovodi do nepovratnog oštećenja sluha i opšteg pogoršanja zdravlja.

 

                                 ...............................................................

 

 

                

 

 
                            AKUSTIKA STUDIJA

ZVUČNA IZOLACIJA I AKUSTIČKA OBRADA

- ISKUSTVA U IZGRADNJI
 

Mr Blažo Guzina, dipl. inž.


Troškovi izgradnje studija


 Precizan iznos troškova izgradnje studija može se utvrditi tek posle izrade projekta akustičke obrade. Približan iznos procenjuje se već posle obilaska budućih studijskih prostorija i razgovora sa snimateljima i producentima, na osnovu uvida u građevinsko stanje zidova, podova i tavanica.

 U visokogradnji ima primera, naročito u stambenim zgradama, kada je stručnjak za akustiku dužan da obavesti investitora da zbog načina gradnje graničnih površina, kao i vrste i položaja instalacija, izgradnja studija i tehničke režije nije moguća ili nije isplativa. U takvim slučajevima, koji nisu retki, investitoru se daje savet kako da odabere i gde da kupi prikladan prostor za budući studio.

 Kada se uzmu u obzir svi troškovi, iskustva pokazuju da su projekat i unutrašnja akustička obrada najmanja stavka u ukupnoj ceni izgradnje studija i nabavke uređaja, pod uslovom da se posao poveri ovlašćenom projektantu, sa potvrđenim referencama.

 

Akustička obrada

 

 Akustička obrada radi se po proverenim metodama, razvijenim u naučnim institutima i dokazanim višegodišnjim iskustvom iz najboljih radio i TV stanica i studija za snimanje muzike, reklama i zvuka za film. Primenjuje se neophodna količina materijala, prema proračunu koji može uraditi jedino stručnjak, specijalista za akustiku studija. Naručiocu posla jamči se da neće potrošiti ni evro više od potrebnog za postizanje vrhunske akustike, prilagođene raspoloživom prostoru.

 Ugrađuje se specifična kombinacija nekoliko inženjerski razrađenih akustičkih konstrukcija. Akustička obrada se, posle završetka ugradnje, može prekriti ukrasnim platnom. Ovakav postupak omogućuje vlasniku studija da površine budu obrađene u boji po izboru.

 Primenjene akustičke konstrukcije suštinski se razlikuju od raznih primera, crteža i fotografija koje na internetu nude samozvani, lažni, akustičari. Projekat akustike je jedinstvena, zaokružena, celina, kojom se uzimaju u obzir sve okolnosti u raspoloživom prostoru, tako da nema ni reči o amaterskom, naivnom, u suštini gubitničkom pristupu u kome se uzaludno pokušava da se akustički problemi i nedostaci prostora rešavaju odvojeno, sa jednom vrstom akustičke obrade u uglovima, stavljanjem nečega drugog na tavanicu, trećeg ispred, a četvrtog iza snimatelja ili zvučnika ...

 Za svaku prostoriju radi se zaseban, celovit, sveobuhvatan proračun i raspored primenjenih akustičkih apsorpcionih i difuzionih konstrukcija, a zajednički imenitelj je osnovni akustički princip projektovanja.

 Ne postoje opšta, univerzalno važeća uputstva za izgradnju studija. Za vlasnika budućeg studija važno je i da shvati suštinsku razliku između konstrukcije i materijala. Nijedan materijal ne obezbeđuje samostalno odgovarajuću akustičku obradu studijskih prostorija. U akustici studija primenjuju se konstrukcije.

 Izgradnju studija investitor može poveriti radnicima po svom izboru, ili zatražiti od projektanta da preporuči specijalizovan tim iskusnih izvođača radova, koji su izgradili mnoga poznata studija, u nekoliko navrata za samo sedam, osam dana, ponekad i brže, u zavisnosti od složenosti zahteva za klimatizaciju i tehničke instalacije.

 Ukoliko se odluči za stručno projektovan i izgrađen studio naručilac dospeva u klub ponosnih vlasnika profesionalnih studija, među kojima su:

Radio Beograd, Televizija Kanal D, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Danilo Pavićević (studio London), Radio Slobodna Evropa, Studio za sinhronizaciju zvuka "Loudworks" preduzeća Luksor (sa licencom Walt Disney Pictures), Aleksandar Eraković (studio Rama-Lama), Vladimir Guzina (studio Alpha, Novi Sad), Radio Bar, Radio Kotor, Željko Joksimović, anglo-srpski bubnjar Feđa Franklin ("Hill River Studios", Zemun), Miroljub Aranđelović Kemiš, Zoran Tirnanić - vlasnik trgovina DIS, Vlado Georgiev (Studio "Barba", Beograd), Goran Stojadinović "Le Durango", Miki Todorović (studio "MT", Beograd), Slobodan Pecić iz Negotina, Dejan Milutinović (Studio "DN", za vežbanje i demo-snimanje džez muzike), Marko Trbović "Minstrel", Novi Sad, M&D Audio Wizard, Beograd ...


Izazovi, zamke, opasnosti ...


 Akustička obrada zidova, podova i tavanica studijskih prostorija predstavlja izazov za investitora koji ne poznaje, ili je površno upoznat sa tajnama akustike. To može biti podloga za pogrešna rešenja i trošenje novca na tužne pokušaje imitacije studija. Zbog neznanja, često se jednim slojem akustičkog materijala kvari ili poništava dejstvo susednog sloja. 

 

Iskustva sa mineralnom vunom


 Mineralna vuna je najbolji i najviše primenjivani materijal u akustičkoj obradi i zvučnoj izolaciji studijskih prostorija. Skoro sva vrhunska studija u svetu radija, televizije i filma obrađena su apsorberima zvuka zasnovanim na izvanrednim osobinama mineralne vune. Preko mineralne vune postavlja se završna površina od koje zavise najvažnije osobine studija.

 U britanskoj, francuskoj i nemačkoj školi studijske akustike najzastupljeniji materijali u akustičkim konstrukcijama apsorbera su mineralna vuna, lesonit i šper-ploča.

 Mineralna vuna je ekološki i sanitarno ispitana i preporučuje se za masovnu upotrebu u visokogradnji. Krase je akustičke osobine bolje od svih drugih materijala. Ne stupa u međudejstva sa okolnim materijalima, zahvaljujući hemijskoj inertnosti, ne stari, ne truli, ne buđa, ne privlači insekte i glodare (koji jedu druge materijale) i nije zapaljiva.

 

Izrada akustičkog projekta

 

 Akustičke projekte studija i tehničkih režija rade inženjeri, specijalisti za akustiku, od kojih su većina magistrirali ili doktorirali na toj tematici. Projektom se predviđa ugradnja proverene kombinacije inženjerski razrađenih akustičkih konstrukcija. Za proračun unutrašnje akustike koriste se precizni podaci o akustičkim parametrima, koji se dobijaju kao rezultat višegodišnjih složenih i skupocenih istraživanja. Podaci se čuvaju kao poslovna tajna i ne postoji mogućnost da ih saznaju nestručnjaci, amateri, niti samozvani, lažni akustičari.

 

Psihološka akustika

 

 Razvojem akustike utvrđene su složene zakonitosti povezane sa subjektivnim osećajem zvuka koji slušamo. Utisak zavisi kako od prostorno-geometrijskih, tako i od psiholoških okolnosti, na primer od trenutnog raspoloženja ili zamora slušaoca. Razvijene su složene metode subjektivnih akustičkih ispitivanja, u kojima se najveća pažnja poklanja temi prepoznavanja i otklanjanja nepouzdanih odgovora ispitanika, kako bi se izbegli pogrešni zaključci. Podrazumeva se i da se za učešće u subjektivnim ispitivanjima pozivaju osobe koje su dobile lekarsko uverenje od audiologa, o besprekornom stanju zdravlja čula sluha. Takođe, obavezno je raditi sa velikim brojem ispitanika, i donositi zaključke na osnovu srednje vrednosti njihovih subjektivnih ocena. Izdvojena mišljenja pojedinaca ne uzimaju se u obzir. 

 Uzgred, dobronamernim snimateljima, muzičarima, producentima, vlasnicima studija i zainteresovanima za studijsku akustiku savetuje se da ne uzimaju u obzir brojne besmislice, izmišljotine i neistine koje su godinama objavljivane na internet portalu rumski.com, pod uticajem jednog varalice, samozvanog nazovi-poznavaoca akustike, osnivača nekakve tobože savremene MyRoom-akustike i njegovih saučesnika, neznalica i gubitnika, dokazanih mrzitelja znanja i stručnosti. Već i izmišljanjem tog naziva za tobože novu, navodno savremenu, MyRoom-akustiku, varalica drsko navodi naivne čitaoce internet portala na pogrešan zaključak da je prava akustika, zasnovana na naučnim zakonitostima i stručno proverenim metodama, tobože zastarela. 


Štetan uticaj amaterske, lažne akustike


 Pojavom varalica, samozvanih, lažnih, nazovi-akustičara, poput pomenutog šarlatana, poslednju deceniju i po nanosi se ogromna šteta snimateljima zvuka u Srbiji. Stasavaju generacije snimatelja koje nekritički prihvataju loš zvuk iz amaterskih, nazovi studija, i usvajaju ga kao merilo vrednosti.

 Još tužnije je saznanje da se na portalu rumski.com dobronamerni snimatelji nisu zapitali zašto je šarlatanu, lažnom akustičaru, tobože izumitelju nove akustike, i njegovim saučesnicima dozvoljeno da ih brukaju, bestidno pišu ružnim, psovačkim jezikom o stručno projektovanim studijima, u skladu s naučnim principima i zahtevima struke, uz samo njima duhovitu dosetku, da reč akustika pišu podrugljivo, pod znacima navoda. 

 Opet, u zemlji čudesa, u kojoj je moguće da određen postotak naivnog stanovništva nekritički poveruje nestručnim savetima dveju šarlatanki, protivnica vakcinacije, iako su, po svemu sudeći, obe vakcinisale svoju decu, ne bi trebalo da čudi što postoje i obožavaoci šarlatana, lažnog akustičara, koji ne razlikuju difuzor od apsorbera, i dovoljno su nestručni da poveruju njegovim besmislicama, doprinoseći slepim izlivima netrpeljivosti i mržnje prema znanju, iskustvu i stručnosti. 

 Čega se pametan stidi, time se budale diče.


                                        .....................................................................

                         

 Više o snimanju zvuka, mikrofonima, zvučnicima, zakonitostima akustike prostorija, uticaju reverberacije, postizanju povoljnog odnosa direktnog i reflektovanog zvuka, monofonskoj, stereofonskoj, kvadrofonskoj i okružujućoj reprodukciji zvuka, 5.1, analognom i digitalnom zvuku u radiju, televiziji i na filmu možete čitati u knjigama:


 

- Audio tehnika u radiju i televiziji,

 

- Uvod u tehniku snimanja zvuka.

 

 



Blažo Guzina

Beograd

Tel. 011 2136735

e-pošta: blazo_guzina@yahoo.com 

Make a free website with Yola